04-09 octombrie 2010

Seminar European în Aquitaine

Cunoașterea sistemelor educative europene în materie de orientare și evaluare prin competențe. Constituirea unor rețele și schimburi de practici profesionale

În cadrul acestei mobilități:

– am participat la conferințe pe tema identității tinerilor și ateliere ce au avut ca scop schimburile de bune practici

– am făcut vizite de studiu la anumite licee cu profil general (teoretic), tehnologic și hotelier (vocational) unde am văzut cât de mult sunt implicați elevii în activități practice legate de specializările lor

– am participat la conferințe și ateliere pe tema evaluării competențelor

– am participat la ateliere pe tema dinamizării orelor de curs” Prof. Anca Fotin