ANUNŢ

 

      Liceul Tehnic Buzău,  cu sediul în municipiul Buzău, Bld. Industriei, nr.30, județul Buzău, organizează concurs pentru ocuparea a două funcții contractuale vacante de Informatician I (S) și supraveghetor noapte (M), conform H.G. nr. 286/23.03.2011, cu modificările și completările ulterioare.

Concursul se va desfășura la sediul instituției astfel:

– Proba scrisă:  24.10.2022,  ora 10:00

-Proba practică 26.10.2022, ora 09:00 (postul de informatician)

– Proba interviu:  27.10.2022,  ora 10:00

Condițiile generale de participare la concurs:

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la art.3 din H.G. nr. 286/2011, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice pentru postul Informatician I (S):

studii de specialitate: studii superioare de licență absolvite cu diploma de licență sau echivalentă în domeniul informatic; 

– vechime în specialitatea studiilor necesară 1 an

– vechime în muncă – minimum 5 ani

Condiţiile specifice pentru postul supraveghetor noapte (M):

– studii medii

– vechime în muncă  – minimum 5 ani

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute la art. 6 din H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare şi se vor depune la sediul instituției în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.

Informaţii suplimentare privind condiţiile de participare la concurs și bibliografia se pot obține la sediul instituției, telefonic sau email, persoană de contact: Vasile Elena telefon: 0238723982, liceultehnicbuzau@isjbuzau.ro.

Director,

Moise Poenaru Corina

 

 

POST INFORMATICIAN  I A S

 

Calendarul de desfăşurare a concursului

Dosarele de inscriere la concurs se depun la secretariatul Liceului Tehnic Buzau.

Concursul se va desfasura la sediul Liceului Tehnic Buzău, conform graficului de mai jos:

Etapa de concurs Data / perioada orara
Publicarea anuntului 26.09.2022
Depunerea dosarelor 30.09.2022-13.10.2022 ora 12.00
Selecţia dosarelor de înscriere şi afisarea rezultatelor 13.10.2022 orele 12.00-15.00
Depunerea contestatiilor privind rezultatele selectiei dosarelor 14.10.2022 orele 08.00-12.00
Afisarea solutionarii contestatiilor 14.10.2022 ora 15.00
Proba scrisa 24.10.2022 orele 10.00-13.00
Afisarea rezultatelor la proba scrisă 24.10.2022 ora 15.00
Depunere Contestatii la proba scrisă 25.10.2022 orele 08.00-12.00
Afișarea rezultatelor contestații proba scrisă 25.10.2022 ora 15.00
Proba practica 26.10.2022 orele 09.00-12.00
Afisarea rezultatelor la proba practică 26.10.2022 orele 12.00-13.00
Depunere contestatii proba practica 26.10.2022 orele 13.00- 15.00
Afisarea rezultatelor la proba practică 26.10.2022 ora 15.00
Proba de interviu 27.10.2022 orele 10.00- 12.00
Afisarea rezultatelor la proba interviu 27.10.2022 ora 13.00
Afisarea rezultatelor finale 27.10.2022 ora 14.00

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Liceului Tehnic Buzău, jud. Buzău, B-dul  Industriei nr.30 orele 09.00-14.00 sau la telefon 0238/723982.

            DIRECTOR,

Prof. Corina MOISE-POENARU

 

TEMATICĂ

 pentru concursul / examenul din data de  24.10.2022 pentru ocuparea postului de INFORMATICIAN – 1 norma pe perioadă nedeterminată în cadrul

Liceului Tehnic Buzău

 • Legea Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare;
 • OME 4183/2022 ROFUIP
 • PC – utilizare, depanare, înteținere
 • Sisteme de operare
 • Pachetul Microsoft Office (Word, Excel, Access, PowerPoint)
 • Platforme educaționale online G Suite for Education, Microsoft Office 365 A1, Adservio
 • Reţele de calculatoare (introducere în reţele, ideile principale pentru reţele TCP/IP, clasificare, descriere, configurare)
 • Internet (noţiuni generale, navigare, servicii)
 • Baze de date și programare
 • Platforme online pentru creearea de RED-uri
 • SIIIR, REVISAL, EDUSAL, MySmis

 

BIBLIOGRAFIE – orientativă 

 • Legea Educației Naționale nr. 1/2011 (actualizată la data de 15.10.2020)
 • Bazele tehnologiei informației și comunicațiilor, autori Ilie Tamas, Pavel nastase și Bogdan Ionescu, Editura Infomega
 • Dezvoltarea aplicațiilor Web cu PHP și MySQL, autori: Welling Luke, Thomson Laura, Editura Teora, București 2005
 • Raluca Constantinescu, Ionuț Dănăilă, Utilizarea computerului – Windows 7/ Windows 8, Editura Euroaptitudini, București, 2013
 • Manual ECDL Utilizarea computerului Windows 10 – Raluca Constantinescu, Ionut Danaila
 • Adrian Munteanu, Rețele locale de calculatoare, Proiectare și administrare, Editura Polirom, București, 2006
 • Rețele de comunicații între calculatoare – Ion Bănică
 • Manual IT Security – Manea George Cristian, Editura Euroaptitudini, București, 2013
 • Manual ECDL Online Collaboration – Competente pentru configurarea si utilizarea unor instrumente digitale colaborative, Editura ECDL
 • Ghid de activare pachet de licențe educaționale: https://docs.google.com/document/d/1X6ZxbUKhlrHsxlV8fokdrqIe7-x8eyxs8C9G2BDWkpQ/preview#heading=h.g3rjd5stz958
 • https://www.eduapps.ro/aplicatii-educatie/g-suite-for-education/
 • https://sites.google.com/view/classroom-ro/pagina-de-pornire?authuser=0
 • Instrumente online – Microsoft Outlook, Editura Euroaptitudini, București
 • Editare de text – Microsoft Word, Editura Euroaptitudini, București
 • Calcul tabelar – Microsoft Excel, Editura Euroaptitudini, București
 • Baze de date – Microsoft Access, Editura Euroaptitudini, București
 • Prezentări – Microsoft PowerPoint, Editura Euroaptitudini, București
 • OMEN nr.4371 din 13.07.2017
 • HG nr.500/2011 cu modificari si completari
 • https://livresq.com/ro/
 • https://www.canva.com/ro_ro/

 

POST SUPRAVEGHETOR NOAPTE

 

Calendarul de desfăşurare a concursului

Dosarele de inscriere la concurs se depun la secretariatul Liceului Tehnic Buzau.

Concursul se va desfasura la sediul Liceului Tehnic Buzău, conform graficului de mai jos:

Etapa de concurs Data / perioada orara
Publicarea anuntului 26.09.2022
Depunerea dosarelor 30.09.2022-13.10.2022 ora 12.00
Selecţia dosarelor de înscriere şi afisarea rezultatelor 13.10.2022 orele 12.00-15.00
Depunerea contestatiilor privind rezultatele selectiei dosarelor 14.10.2022 orele 08.00-12.00
Afisarea solutionarii contestatiilor 14.10.2022 ora 15.00
Proba scrisa 24.10.2022 orele 10.00-13.00
Afisarea rezultatelor la proba scrisă 24.10.2022 ora 15.00
Depunere Contestatii la proba scrisă 25.10.2022 orele 08.00-12.00
Afișarea rezultatelor contestații proba scrisă 25.10.2022 ora 15.00
Afisarea rezultatelor la proba practică 26.10.2022 orele 15.00- 16.00
Proba de interviu 27.10.2022 orele 10.00- 12.00
Afisarea rezultatelor la proba interviu 27.10.2022 ora 13.00
Afisarea rezultatelor finale 27.10.2022 ora 14.00

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Liceului Tehnic Buzău, jud. Buzău, B-dul  Industriei nr.30 orele 09.00-14.00 sau la telefon 0238/723982.

 

            DIRECTOR,

Prof. Corina MOISE-POENARU

 

LICEUL TEHNIC din Buzău organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de

SUPRAVEGHETOR NOAPTE.

 Conditii specifice necesare in vederea participarii la concurs  i a ocuparii functiei contractuale:

-Nivelul studiilor -studii liceale (diploma de bacalaureat);

-Vechime in munca: minim 5 ani

-Aviz psihologicși cazier de integritate comportamentală.

-Apt medical pentru ture de noapte;

-Abilitati  de  relationare  cu  elevii,  de  relationare-comunicare   cu  personalul  unitatii  de invatamant;

-Abilitati pentru munca în echipa;

-Disponibilitate de a lucra in ture (inclusiv sambata  și duminica);

-Sa aiba  seriozitate, dinamism, atitudine psiho-comportamentala  adecvata unei  institutii de invatamant.

 

BIBLIOGRAFIE

 1. OME nr. 4183/2022 Regulamentul de organizare si funcționare al invățământului preuniversitar.
  1. Legea 272/2004 privind protectia si promova rea drepturilor copilului , republicata 2014 in Monitorul Oficial, Partea I nr. 159 din 5 martie 2014
  2. Legea nr.319/2006- Legea securitatii si sanatatii in munca- Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 646 din 26 iulie 2006.
 2. Legea 307/ 2006 privind apararea impotriva incendiilor , actualizata.

 

TEMATICĂ:

 1. Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar 2022 actualizat;
 2. Regulamentul de ordine interioara pentru internat si cantina;
 3. Legea 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului , republicata 2014- Capitolul II

-Drepturile copilului

 1. Legea nr.319/2006- Legea privind securitatea si sanatatea in munca – Capitol ul IV -Obligatiile lucratorilor
 2. Legea nr.307/2006- Legea privind apararea impotriva incendiilor -SECTIUNEA a 6-a: Obligatiile administratorului , conducatorului institutiei , utilizatorului si salariatului.