29 martie-4 aprilie 2011

În perioada 29 martie-4 aprilie 2011, la Atena, Grecia, a avut loc stagiul de formare continuă ,,EDIPED -European Digital Portfolio For Educators” (CY-2008-031-3),

în cadrul Mobilităților Comenius, prima componentă a Programului de Învățare pe Tot Parcursul Vieții (LLP), organizat de European Office of Cyprus prin intermediul prof.dr. Gregory Makrides, coordonatorul proiectului EDIPED. În cadrul acestei mobilități au participat 15 profesori din învățământul primar, gimnazial și liceal din Italia, Franța, Lituania, Belgia, Croatia și România.

Scopul acestui curs, aflat în al 6-lea an de derulare, a fost acela de a crea un portofoliu personal în format digital care să poată fi utilizat ca mijloc de evaluare a cadrelor didactice din intreg spațiul european. Proiectul și-a propus să stimuleze în mod deosebit reflecția asupra propriei activități, să indemne la autoformarea și autoevaluarea permanentă, iar preocupările, realizările și aprecierile la adresa cadrelor didactice să devină transparente cu ajutorul tehnologiei digitale.” Prof Luminița Cîrstoiu