ANEXA la OME Nr. 4224/06.07.2022

Metodologia-cadru
privind asigurarea calității programelor pentru dezvoltarea profesională continuă
a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar și de acumulare
a creditelor profesionale transferabile

https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Legislatie/2022/Anexa_OME_nr_4224_6.07.2022_Metodologie_programe_formare_in%20cariera_didactica.pdf