Plan scolarizare 2017-2018

PLAN de SCOLARIZARE

Anul scolar  2017-2018

LICEU-ZI

 

1.Profil Servicii – Domeniul Turism si alimentatie:

Tehnician in Gastronomie                  28 locuri

2.Profil Tehnic – Domeniul Mecanica :

Tehnician mecatronist                        28 locuri

3.Profil Tehnic  – Domeniul Electronica -Automatizari:

Tehnician operator tehnica de calcul    28 locuri

4.Profil Resurse Naturale si Protectia Mediului – Domeniul    Protectia Mediului :

Tehnician ecolog si protectia calitatii mediului  28 locuri

 

SCOALA PROFESIONALA

 

Domeniul Turism si alimentatie :

Calificare  Profesionala –  Cofetar- patiser                           28 locuri

Domeniul Mecanica :

Calificare  Profesionala –  Mecanic auto                             28 locuri

 

LICEU –SERAL

 

Profil Servicii – Domeniul Economic:

Tehnician in activitati de posta           clasa a IX-a     28 locuri

Profil Tehnic – Domeniul Mecanica:

Tehnician transporturi                          clasa aXI-a      28 locuri

 

 

Director,

Prof. Rimniceanu Adriana

Anunţ

In data de 12.04.2017 se va desfasura concursul pentru promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului didactic auxiliar şi nedidactic, pentru postul de laborant informatica Ia Colegiul Tehnic Buzau.

Conditii specifice pentru ocuparea postului vacant de instruire practica/ conducere auto

COLEGIUL TEHNIC BUZAU

ALEEA INDUSTRIILOR, NR.5, BUZAU

NR. ………………………………………….

AVIZAT,

INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN BUZAU

Conditii specifice pentru ocuparea postului vacant de instruire practica/ conducere auto

Candidatul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

  1. Sa fie posesor al atestatului de pregatire profesionala a profesorilor/instructorilor de legislatie rutiera eliberat de Ministerul Transporturilor- Autoritatea Rutiera Romana- valabil si in prezent pentru categoriile B, C, D, DE, BE, CE;

  2. Sa fie posesor al atestatului de pregatire profesionala a profesorilor/instructorilor de conducere auto eliberat de Autoritatea Rutiera Romana pentru categoriile B, C, D, DE, BE, CE valabil si in prezent;

  3. Sa faca dovada ca este posesor al permisului de conducere european categoriile B1, B, C1, C, D1, D, BE, C1E, CE, D1E, DE, Tb, permisul sa aiba o vechime de cel putin 10 ani.

Director,

Prof.Ing.Rimniceanu Adriana