Diseminare proiect 2021–EY–PCVET–0021 “Studiem si ne formam impreuna pentru o practica mai buna !”

                

 

 

Liceul Tehnic Buzău – Promotor de Proiect

                            in parteneriat cu   

SC Moara Dragaicilor SRL – Partener economic     

                            

Escola Profissional de Turismo da Madeira  – Gazda     

                                     

Associação Intercultural Amigos da Mobilidade 

                                                                                         

 

Implementeaza proiectul  “Studiem si ne formăm împreună pentru o practică mai bună !” cu nr. 2021–EY–PCVET–0021  finanțat din granturile SEE (ESAYEP) 2014-2021 in perioada  01/09/2022 – 31/08/2023. Activitatea principală a proiectului constă în efectuarea unei vizite de studiu în insula Madeira, Portugalia la Escola Profissional de Hotelaria e Turismo, Travessa dos Piornais, școală cu profil similar cu al nostru. Vizita de studiu a fost realizată între 21 și 25 noiembrie 2022, au participat 5 cadre didactice de specialitate, alimentație publică și turism, directorul liceului  și 4 tutori de practică ai operatorului economic SC Moara Dragaicilor SRL, partener în proiect.

Rezultate așteptate care pot cuantifica efectul pozitiv în urma desfășurării proiectului, putem menționa:

 • creșterea calitățiiînvățământului tehnic din cadrul Liceului Tehnic Buzău, prin modernizarea curriculară de la nivelul specializărilor vizate;
 • creșterea atractivității(în rândurile elevilor școlii noastre) și relevanțeiînvățământului tehnic din cadrul Liceului Tehnic Buzau pentru piața muncii;
 • consolidarea mediului economic local, prin realizarea Parteneriatului de practică, care oferă locuri pentru stagiile de practică elevilor, cu posibilitatea de angajare ulterioară dar și prin implicarea în proiectarea conținuturilor curriculare pentru specializările din domeniul alimentației publice;
 • dezvoltarea competențelor transversale în rândul tinerilor – competențe referitoare la organizarea activitații/planificare/comunicare/lucru în echipă la locul de muncă etc.;
 • creșterea experienței profesionale în rândul elevilor noștri prin participarea la stagiile de practică îmbunătățite prin proiect;
 • Potențiala creștere a ratei de ocupare și integrarea pe piața muncii a tinerilor după absolvirea liceului;
 • inovarea socială la nivel local și regional prin impactul proiectului, al activităților și promovării/diseminării media;
 • promovarea egalității de șanse și a nondiscriminării derivate din proiect dar și din principiile strategiei de internaționalizare a unității noastre școlare.

Emisiune diseminare proiect  2021–EY–PCVET–0021

 

Fotografii din vizita de studiu !

 

Material realizat cu sprijinul financiar al Mecanismului Financiar al SEE 2014 – 2021. Conținutul acestuia (text, fotografii, video) nu reflectă opinia oficială a Operatorului de Program, a Punctului Național de Contact sau a Oficiului Mecanismului Financiar. Informațiile și opiniile exprimate reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului/autorilor.

Rezultate obtinute prin proiectul Formarea competentelor de practica ale absolventilor din domeniul economic, 2020 – EY – PCVET – 0001

 

 

Parteneriat de practica clsa a XI-a Tehnician in administratie

Parteneriat de practica clasa a XII-a Tehnician in activitati de posta

CDL managementul proiectelor IN CORESPONDENTA XII A

CDL managementul proiectelor XII B

ACORD DE ÎNVĂȚARE clasa a IX-a Tehnician în activitati de posta

ACORD DE ÎNVĂȚARE clasa a IX-a Tehnician în administratie

ACORD DE ÎNVĂȚARE clasa a X-a Tehnician în activitati de posta

ACORD DE ÎNVĂȚARE clasa a X-a Tehnician în administratie

ACORD DE ÎNVĂȚARE clasa a XI-a Tehnician în activitati de posta

ACORD DE ÎNVĂȚARE clasa a XI-a Tehnician în administrație

ACORD DE ÎNVĂȚARE clasa a XII-a Tehnician în activitati de posta

ACORD DE ÎNVĂȚARE clasa a XII-a Tehnician în administrație

 

Ghid  proiect  2020 – EY – PCVET – 0001

https://docs.google.com/document/d/1yRl4i-OK6nsRfWwci55hv6jeT4ZUqifh/edit?usp=share_link&ouid=103682516739882264913&rtpof=true&sd=true

Eveniment de promovare si diseminare a Proiectului ,,Formarea competențelor de practica ale elevilor din domeniul economic” 2020-EY-PCVET-0001 la nivelul judetului

Proiectul realizat prin PROGRAMUL de EDUCATIE, BURSE, UCENICIE şi ANTREPRENORIATUL TINERILOR (ESAYEP), 2014-2021,

Proiecte pentru învăţământul profesional şi tehnic.

Proiect fonduri norvegiene

 

Liceul Tehnic, încă un proiect încheiat cu succes. Ghid de bune practici, pentru tutorii de practică ai elevilor

 

 

 

 

 

Material realizat cu sprijinul financiar al Mecanismului Financiar al SEE 2014 – 2021. Conținutul acestuia (text, fotografii, video) nu reflectă opinia oficială a Operatorului de Program, a Punctului Național de Contact sau a Oficiului Mecanismului Financiar. Informațiile și opiniile exprimate reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului/autorilor.

Anunt selectie cadre didactice in Proiectul SEE 2021-EY-PCVET-0021

 

 

ANUNȚ

privind selecția profesorilor participanți la VIZITA DE STUDIU în cadrul Proiectului Studiem si ne formăm împreună pentru o practică mai bună.

Liceul Tehnic Buzău, în calitate de beneficiar și organizaţie de trimitere în cadrul proiectului cu nr. 2021-EY-PCVET-0021, prin PROGRAMUL DE EDUCAȚIE, BURSE, UCENICIE ȘI ANTREPRENORIATUL TINERILOR ÎN ROMÂNIA FINANȚAT PRIN GRANTURILE SEE (ESAYEP) 2014-2021, organizează selecția a 5 profesori participanţi la mobilitate de formare în străinătate – Madeira Portugalia, in perioada 21-25 noiembrie 2022.

 Criterii de eligibilitate:

 • Absolvenți de  studii  universitare de  lunga  durată – Specializarea alimentatie publica si turism, și predarea acestor discipline de specialitate (adeverinta);
 • Competențe minime de comunicare în limba engleză (adeverinta, certificat etc.)

 Criterii de selecție a candidaților:

 • Experiența relevantă in monitorizarea şi evaluarea stagiilor de pregătire practică;
 • Profesor discipline de specialitate / specializare alimentație publică;
 • Experiența de profesor însoțitor (grup de elevi la practica in cadrul programului IVT Leonardo sau mobilități VET);
 • Experiența de profesor participant formare profesionala în străinătate;
 • Membru in echipa de implementare a proiectului;
 • Cadre didactice care au contribuit la realizarea formularului de aplicație
 • Formularul de candidatură.

Conținutul dosarului de candidatură:

    • Cerere de înscriere (anexa 1);
    • Adeverinta/certificat absolvire a unui curs de limba engleza (cel putin A1)
    • Adeverința care atestă că predă discipline de specialitate, specializarea Turism și Alimentație;
    • Acord privind utilizarea datelor personale (anexa 2)
    • Declarația de conformitate (Anexa 3);
    • Formularul de candidatură;
    • Dovezi criterii de selecție.

    Probe concurs:

    -Analiza si evaluarea dosarelor pe baza grilei de evaluare

    Graficul desfășurării selecției:

     

    Informare Septembrie  2022
    Completarea formularului docs.google.com primit pe adresa de mail si

    Depunerea dosarelor candidaţilor la secretariatul Liceului Tehnic Buzău

    13-16 septembrie 2022,

    13-16 sept între orele 08:00- 16:00

    Desfășurarea concursului:

    – analiza si evaluarea dosarelor

     

     19 septembrie 2022
    Afișare rezultate 20 septembrie 2022
    Depunerea și soluţionarea contestaţiilor 20 septembrie 2022
    Afișare rezultate finale 21 septembrie 2022

     

     În urma parcurgerii programului de mobilitate cei 5 profesori VET vor elabora programa unui nou CDL pentru clasele a IX-a liceu-zi, Specializarea Organizator banqueting si pentru clasa a X-a scoala profesionala specializarea Ospatar (chelner) vanzator in unitati de alimentatie publica, in urma primirii avizului ISJBZ va fi implementat in anul școlar următor.

     Informaţii referitoare la documentele necesare depunerii dosarului se pot obţine de la Responsabil proiect – Oprea Aurora, Liceul Tehnic Buzau, opreaurora@yahoo.com și responsabilul cu responsabilul cu selecția profesorilor participanți – Pertea Cristina Nicoleta, pertea.nicoleta@yahoo.co.uk

     

    RESPONSABIL PROIECT,

    Prof. Aurora OPREA

    RESPONSABIL CU SELECȚIA PROFESORILOR PARTICIPANȚI,

    Prof. Cristina Nicoleta PERTEA

    Anexe Procedura selectie 2021-EY-PCVET-0021

     

PROIECT 2019-EY-PCVET-0006

Rezultate obtinute prin Proiectul Pregatire Reala de Actualitate prin Calitate, Tehnici si Invatare Continua (PRACTIC) 2019-EY-PCVET-0006 finantat din PROGRAMUL DE EDUCAȚIE, BURSE, UCENICIE ȘI ANTREPRENORIATUL TINERILOR ÎN ROMÂNIA FINANȚAT PRIN GRANTURILE SEE (ESAYEP) 2014-2021

Proiect realizat in parteneriat cu SC. Activ Evoliria SRL. si Vocational School for Tourism and Food industry “Sv. Sv. Kiril i Metodiy” Momchilgrad, Bulgaria.

Promotor de proiect Liceul Tehnic Buzau

CDL – clasa a 12 _Tehnician in gastronomie

CDL – clasa a 11_Cofetar_patiser

CDL – clasa a 11_Bucătar

ACORD DE ÎNVĂȚARE clasa a XI-a Cofetar-Patiser

ACORD DE ÎNVĂȚARE clasa a IX-a Bucătar și Cofetar-patiser

ACORD DE ÎNVĂȚARE clasa a X-a Bucătar și Cofetar-patiser

ACORD DE ÎNVĂȚARE clasa a XI-a Bucătar

GHID_BUNE_PRACTICI_PROIECT_2019-EY-PCVET-0006

GHID_BUNE_PRACTICI_COPERTA

Material realizat cu sprijinul financiar al Mecanismului Financiar al SEE 2014 – 2021. Conținutul acestuia (text, fotografii, video) nu reflectă opinia oficială a Operatorului de Program, a Punctului Național de Contact sau a Oficiului Mecanismului Financiar. Informațiile și opiniile exprimate reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului/autorilor.

Rezultate obtinute prin Proiectul Formarea competențelor de practică ale absolvenților din domeniul economic 2020-EY-PCVET-0001 finantat din PROGRAMUL DE EDUCAȚIE, BURSE, UCENICIE ȘI ANTREPRENORIATUL TINERILOR ÎN ROMÂNIA FINANȚAT PRIN GRANTURILE SEE (ESAYEP) 2014-2021

 

Rezultate obtinute prin Proiectul Formarea competențelor de practică ale absolvenților din domeniul economic  2020-EY-PCVET-0001 finantat din PROGRAMUL DE EDUCAȚIE, BURSE, UCENICIE ȘI ANTREPRENORIATUL TINERILOR ÎN ROMÂNIA FINANȚAT PRIN GRANTURILE SEE (ESAYEP) 2014-2021

CDL_XI_TEHNICIAN IN ACTIVITATI DE POSTA

CDL_XI_TEHNICIAN IN ADMINISTRATIE

 

Material realizat cu sprijinul financiar al Mecanismului Financiar al SEE 2014 – 2021. Conținutul acestuia (text, fotografii, video) nu reflectă opinia oficială a Operatorului de Program, a Punctului Național de Contact sau a Oficiului Mecanismului Financiar. Informațiile și opiniile exprimate reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului/autorilor.

Promovare si diseminare proiect finantat din fonduri norvegiene – Formarea Competentelor Absolventilor din Domeniul Economic 2020-EY-PCVET-0001

 

Material realizat cu sprijinul financiar al Mecanismului Financiar al SEE 2014 – 2021. Conținutul acestuia (text, fotografii, video) nu reflectă opinia oficială a Operatorului de Program, a Punctului Național de Contact sau a Oficiului Mecanismului Financiar. Informațiile și opiniile exprimate reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului/autorilor.

Activitate de promovare vizita de studiu “Proiect 2020-EY-PCVET-0001” – Formarea competenţelor de practică ale absolvenţilor din domeniul economic

Material realizat cu sprijinul financiar al Mecanismului Financiar al SEE 2014 – 2021. Conținutul acestuia (text, fotografii, video) nu reflectă opinia oficială a Operatorului de Program, a Punctului Național de Contact sau a Oficiului Mecanismului Financiar. Informațiile și opiniile exprimate reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului/autorilor.

Activitate de promovare “Proiect 2020-EY-PCVET-0001” – Formarea competenţelor de practică ale absolvenţilor din domeniul economic

                

 

 

Material realizat cu sprijinul financiar al Mecanismului Financiar al SEE 2014 – 2021. Conținutul acestuia (text, fotografii, video) nu reflectă opinia oficială a Operatorului de Program, a Punctului Național de Contact sau a Oficiului Mecanismului Financiar. Informațiile și opiniile exprimate reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului/autorilor.